Fundacja
"W Trosce o Życie"

Fundacja powstała 5 lutego 2009 roku, a rok później otrzymała status organizacji pożytku publicznego. Jako jedyna organizacja pozarządowa w naszej okolicy działa w sferze domowej opieki paliatywnej. Udziela ona wsparcia dzieciom i osobom dorosłym przewlekle lub nieuleczalnie chorym, a także ich rodzinom. Wsparcie to przybiera zarówno formę pomocy finansowej, jak i rzeczowej.

NASZE AKCJE

O NASZEJ FUNDACJI:

Każdy, kto był hospitalizowany choćby przez jeden dzień, wie doskonale, o ile lepsze od murów szpitalnych jest spędzanie trudnego czasu choroby w domowej atmosferze. Dzięki naszym działaniom możliwe jest przebywanie podopiecznych Fundacji w domu. To z kolei wpływa na zwiększenie komfortu psychicznego i wspomaga rekonwalescencję osób przewlekle chorych, a nieuleczalnie chorym pozwala na godne przeżycie ostatnich lat, miesięcy czy dni. Roczne sprawozdania z naszej działalności będą dostępne na naszej stronie internetowej po upływie każdego roku sprawozdawczego. Osoby potrzebujące pomocy mogą kontaktować się z nami osobiście lub telefonicznie.

Medycyna paliatywna (łac.”pallium” oznacza „płaszcz”) – dział medycyny, a także specjalność lekarska, obejmująca leczenie i opiekę nad osobami nieuleczalnie chorymi, którzy znajdują się w okresie terminalnym śmiertelnej choroby.Celem działań medycyny paliatywnej nie jest zatrzymanie procesu chorobowego czy jego wyleczenie, ale poprawienie jakości życia osób w tej fazie choroby. Uzyskuje się to poprzez:

  • łagodzenie objawów choroby,
  • eliminowanie bólu,
  • wsparcie psychiczne i duchowe chorego oraz jego nabliższych.

Podaruj nam 1% podatku!

Rozlicz z nami swój PIT! Przekaż 1% na rzecz naszych podopiecznych! Możesz przynieść swój PIT do siedziby Fundacji, a nasi pracownicy rozliczą go bezpłatnie. Zapraszamy!

Nasi partnerzy

Aktualności